Επικοινωνία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

241 400 2165
697 180 0896

[ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ]

Οι Υπηρεσίες μας

Η εταιρεία μας, με επικεφαλή την διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό Αθηνά Μαυραντζά, παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής τεχνικών ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Εξυπηρετώντας τη Θεσσαλία αλλά και όλη την Ελλάδα, κατόπιν συνεννοήσεως, η εταιρεία μας δεσμεύεται να παρέχει συνεχή ενημέρωση και εξέλιξη, καθώς και τεχνική αναβάθμιση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών του.

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Ανακαινίσεις κατοικιών και καταστημάτων

Κατασκευή τεχνικών Ιδιωτικών
και Δημοσίων έργων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει

Οικοδομικές άδειες

Η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο βήμα για την πραγματοποίηση κάθε οικοδομικού έργου και αφορά ιδίως ανέγερση/επισκευή/κατεδάφιση κτιρίων, διαμορφώσεις οικοπέδων για δόμηση, κατασκευή περιτοιχίσεων κ.ο.κ. Οι μηχανικοί μας υποβάλλουν λεπτομερείς και ακριβείς σχεδιαστικές προτάσεις στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να λάβουν τις απαιτούμενες άδειες για τον έναρξή του. Μέσω συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, η τεχνική εταιρεία μας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας την ομαλή εξέλιξη του έργου.

Στατικές μελέτες

Η εκπόνηση στατικών μελετών αντιπροσωπεύει κρίσιμο στάδιο στη διαδικασία κατασκευής νέων και ανάπτυξης υφιστάμενων έργων. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον υπολογισμό και τον έλεγχο των δομικών στοιχείων, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματική λειτουργία του έργου. Οι στατικές μελέτες παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις δυνάμεις που ασκούνται στη δομή και επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση του έργου με βάση τις τεχνικές και ασφαλείας προδιαγραφές.

Τακτοποίηση / νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Η διαδικασία τακτοποίησης και νομιμοποίησης αυθαιρέτων αποτελεί σημαντικό κομμάτι των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας. Αναλαμβάνουμε την εκτίμηση, την αξιολόγηση και την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την ρύθμιση της νομικής κατάστασης αυθαιρέτων κατασκευών. Μέσω της συνεργασίας και της επίσημης διαδικασίας, συμβάλλουμε στην εξεύρεση εποικοδομητικών λύσεων για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους προς τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές.

Βεβαιώσεις μεταβίβασης

Η τεχνική εταιρεία μας ειδικεύεται στην άρτια και έγκαιρη έκδοση Βεβαιώσεων Μεταβίβασης, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες σας. Με προσήλωση στην ποιότητα και την τεχνογνωσία, η εταιρεία επιτυγχάνει τη συντονισμένη εκπόνηση της διαδικασίας με στόχο την άμεση και αποτελεσματική έκδοση βεβαιώσεων που καλύπτουν τις νόμιμες απαιτήσεις για τη μεταβίβαση ακινήτων.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Η τεχνική εταιρεία μας διακρίνεται για την αποτελεσματικότητά της στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας που επιθυμούν είτε να ενοικιάσουν/μεταβιβάσουν το ακίνητό τους είτε να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα τύπου "Εξοικονομώ". Με την χρήση τεχνολογικά προηγμένων μεθόδων και την εμπειρογνωμοσύνη της ομάδας μας, εκπονούμε λεπτομερείς αναλύσεις για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, εξασφαλίζοντας την έκδοση πιστοποιητικών που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προδιαγραφές.

Τοπογραφικά διαγράμματα

Διαπρέπουμε στον σχεδιασμό τοπογραφικών διαγραμμάτων, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες μέσω της χρήσης προηγμένου εξοπλισμού και της εμπειρίας του εξειδικευμένου προσωπικού μας. Σε όλες τις τοπογραφικές μελέτες μας περιλαμβάνονται οι απαραίτητες κτηματογραφικές/κτηματολογικές/τοπογραφικές αποτυπώσεις, μετρήσεις κλπ. Αυτές που προορίζονται για συμβολαιογραφικές πράξεις περιλαμβάνουν τον «τεχνικό έλεγχο» των ακινήτων και τις σχετικές βεβαιώσεις που συνδέονται άμεσα με την δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησής τους. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία μας προσφέρει ακριβή τοπογραφικά διαγράμματα που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (2D & 3D)

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε πελάτη. Οι μελέτες δύνανται να καλύπτουν τον εσωτερικό σχεδιασμό ενός μόνο χώρου έως τον πλήρη σχεδιασμό κατοικίας ή κτιρίου, με σεβασμό προς τις σύγχρονες προδιαγραφές και αξιοποιώντας τα πιο κατάλληλα υλικά. Η αναπαράσταση των έργων γίνεται μέσω 2D και 3D σχεδιασμού, προσφέροντας στον πελάτη τη δυνατότητα να κατανοήσει πλήρως τη διάταξη και τη λειτουργικότητα των χώρων μέσω της τρισδιάστατης απεικόνισης.

Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων

Η διαδικασία εκδοσης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων από την τεχνική εταιρεία μας πραγματοποιείται με έντονο το αίθημα της ευθύνης στον πελάτη μας και περιλαμβάνει τέσσερα κρίσιμα βήματα. Καταρχάς, πραγματοποιείται έλεγχος καταλληλότητας του ακινήτου, εξετάζοντας τη νομιμότητα και την επιτρεπτή χρήση του. Στη συνέχεια, υποβάλλεται αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ιδρύσεως, ενώ πραγματοποιείται και έλεγχος περιορισμών στο ακίνητο. Έπειτα, πραγματοποιούνται μελέτες και συντάσσονται έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τέλος, γίνεται η παράδοση φακέλου με δικαιολογητικά στον ιδιοκτήτη, εξασφαλίζοντας την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του χώρου.

Προγράμματα τύπου "Εξοικονομώ”

Η ανάληψη προγραμμάτων τύπου "Εξοικονομώ" από το τεχνικό γραφείο μας διεκπεραιώνεται πάντα με επιμελή διαχείριση και εκτέλεση των απαραίτητων διαδικασιών. Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την παροχή κινήτρων για ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτίρια, με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι αρμόδιοι μηχανικοί μας αρχικά ενημερώνουν τον πελάτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αναζητούν τα σχέδια στις πολεοδομίες. Έπειτα πραγματοποιούν αποτυπώσεις και ελέγχουν την εγκυρότητα των δικαιολογητικών. Επιπλέον συντάσσουν το ΠΕΑ καθώς και τον τελικό προϋπολογισμό των εργασιών όπως εξωτερική θερμοπρόσοψη, θερμομόνωση, αλλαγή κουφωμάτων, τέντες, εγκατάσταση φυσικού αερίου ή ηλιακού θερμοσίφωνα. Αναπόσπαστο κομμάτι σε όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας αποτελεί η προσοχή στη λεπτομέρεια και την ποιότητα.

Αυτοψίες - Τεχνικές εκθέσεις - Πραγματογνωμοσύνες

Πραγματοποιούμε εξειδικευμένες εκτιμήσεις σε κατασκευές, ακίνητα και ιδιόκτητες εκτάσεις, καθώς και σε έργα που έχουν υποστεί ζημιές λόγω διάφορων τεχνικών ή φυσικών αιτίων. Οι καταρτισμένοι μηχανικοί του γραφείου μας διενεργούν άμεση αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη, εφαρμόζοντας αυστηρά τεχνικά κριτήρια. Επιδίδονται σε λεπτομερείς έρευνες για την εξακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών που οδήγησαν στο ατύχημα ή τη ζημία/αστοχία. Στη συνέχεια, υποβάλλουμε, με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, τα ευρήματα και τις προτάσεις μας σχετικά με τους βέλτιστους τρόπους αποκατάστασης των προκληθέντων ζημιών.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Με βάση την τεχνογνωσία των μηχανικών και την εμπειρία των συνεργατών συνεργείων μας, η τεχνική εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκτέλεση εκτενών ανακαινίσεων τόσο κατοικιών όσο καταστημάτων και γραφείων που προσφέρουν τόσο λειτουργική όσο και αισθητική βελτίωση. Με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών και υλικών, εξασφαλίζουμε όχι μόνο την αναβάθμιση των χώρων σας αλλά και την επίτευξη υψηλών προδιαγραφών σε ο,τι αφορά την ποιότητα και την αντοχή. Με προσήλωση στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στο υψηλό επίπεδο προσδοκιών σας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το γραφείο μας προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και τις βεβαιώσεις νομιμότητας. Με την εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία σύνταξης του φακέλου από την αρχή ως το τέλος, εξασφαλίζοντας την ομαλή και γρήγορη ολοκλήρωση. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός μας, αφού ελέγξει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας και πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μετρήσεις, συμπληρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή του φακέλου για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας όχι μόνο την απαραίτητη νομιμότητα, αλλά και την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης κατά την τακτοποίηση των ακινήτων τους.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση τόσο συμβατικών όσο και σύμμεικτων κατασκευών, προσαρμόζοντας την προσέγγισή μας στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε έργου. Με ολοκληρωμένη προσέγγιση και επαγγελματική δέσμευση, καταλήγουμε στην ενδεικνυόμενη κατασκευαστική μέθοδο για την εκάστοτε περίπτωση, έχοντας αναλύσει ένα πλήθος παραγόντων. Σε κάθε στάδιο του έργου, από τον σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση της κατασκευής, η ομάδα μας, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, διασφαλίζει την επίτευξη των υψηλών προδιαγραφών και την ομαλή εξέλιξη, προσφέροντας στους πελάτες μας ένα αποτέλεσμα που υπερβαίνει τις προσδοκίες τους.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΕΛΑΣΜΑΤΑ

Η υπηρεσία στατικής ενίσχυσης με ανθρακοελάσματα που προσφέρουμε στο γραφείο μας αποτελεί μια προηγμένη λύση για την ενίσχυση και την ανακατασκευή κτιριακών δομών με αστάθειες, υποβάθμιση στην αντοχή τους, σοβαρές φθορές στον οπλισμό της πλάκας μπετόν ή αλλαγή χρήσης. Μέσω λεπτομερών μελετών και προσαρμοσμένων σχεδίων, καθώς και χρήσης πιστοποιημένων υλικών κορυφαίας ποιότητας, ενισχύουμε την αντοχή και την ασφάλεια των κτηρίων των πελατών μας, εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια αντοχή τους.

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΚΟΠΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση δομικών στοιχείων με σύγχρονα μηχανήματα, εξασφαλίζοντας την ακριβή κοπή και αφαίρεση δομικών στοιχείων, σε οριζόντια ή κάθετη διεύθυνση, και τον ελάχιστο χρόνο αποπεράτωσης της εργασίας. Χρησιμοποιώντας προηγμένο εξοπλισμό και τεχνογνωσία, οι ειδικοί τεχνικοί μας εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές για απρόσκοπτη εκτέλεση, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα, την στατικότητα και την αισθητική ακρίβεια των εναπομεινάντων τμημάτων.

Κατασκευές τεχνικών ιδιωτικών και δημοσίων έργων

Η τεχνική εταιρεία μας αναλαμβάνει με επιτυχία τις κατασκευές τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων έργων, μικρής αλλά και μεγάλης κλίμακας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής. Οι έμπειροι μηχανικοί μας διασφαλίζουν συνεχώς, όχι μόνο τη ενημέρωση και πρόοδο κατά την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουν, αλλά επίσης ενθαρρύνουν την υιοθέτηση τεχνικών βελτιώσεων. Με βάση την εμπειρία τους, επιτυγχάνουν την ανάπτυξη και προσαρμογή των δραστηριοτήτων στις σύγχρονες τεχνολογικές και επαγγελματικές απαιτήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποτελούμε το βασικό συμβουλευτικό όργανο του εργοδότη σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε την επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και τους εκπαιδεύουμε, είμαστε υπεύθυνοι για την έρευνα και ανάλυση των αιτίων εργατικών ατυχημάτων και για την πρόταση μέτρων αποτροπής παρόμοιων, εποπτεύουμε την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού κ.α.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Το τεχνικό γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση των λυμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Με βάση τις ανάγκες και τις προδιαγραφές του κάθε πελάτη, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε προηγμένες δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού που επιτρέπουν την αποτελεσματική επεξεργασία των αποβλήτων, προσφέροντας παράλληλα βιώσιμες και οικολογικές λύσεις. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, εξασφαλίζουμε ότι οι δεξαμενές ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, ενώ παράλληλα παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ CNG

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία κατασκευής των σταθμών αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της κατασκευής, και της εγκατάστασης του εξοπλισμού συμπίεσης και αποσυμπίεσης. Διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία, εξασφαλίζουμε την ασφαλή και αποτελεσματική ανέγερση και λειτουργία των σταθμών, παρέχοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας και συμμόρφωση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Η υπηρεσία κατασκευής έργων οδοποιίας που προσφέρουμε αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, αναλαμβάνουμε έργα οδοποιίας σε διάφορες κλίμακες και πολυπλοκότητες. Με βάση την εμπειρία μας και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και υλικών, διασφαλίζουμε την ποιότητα και την αντοχή των έργων μας, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε υπόψη την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. η συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες μας, εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη του έργου και την ικανοποίηση των αναγκών τους.