2414002165 Παπακυριαζή 42, Λάρισα athina.mavrantza@gmail.com